Hoe verandert het energiesysteem in Nederland - vervolg

Figuur 8. Overzicht te realiseren plannen uit Klimaatakkoord (Netbeheer Nl werkgroep iNET).

In het Klimaatakkoord is ook afgesproken welke plannen worden ontwikkeld om deze doelen te behalen. De werkgroep Integraal Netwerk en Energiesysteem van de Toekomst (iNET) van Netbeheer Nederland heeft hiervan een overzicht gemaakt. De figuren 8 en 9 geven hiervan een overzicht.

Al deze plannen hebben direct impact op het energiesysteem. Om te zorgen dat het totale energie robuust, veilig en betaalbaar blijft, moeten deze plannen op elkaar zijn afgestemd. Dit is een zeer complexe opgave.


Figuur 9. Overzicht tijdsplanning te realiseren plannen Klimaatakkoord (Netbeheer Nl werkgroep iNET).