Voorwoord

Door de klimaatverandering is een energietransitie noodzakelijk. Dit is een zeer ingrijpende, veelomvattende en wereldwijde uitdaging. Want energie is verweven met veel maatschappelijke functies: met onder andere de productie van materialen en voedsel, met de werking van ons financiële systeem, met onze veiligheid en gezondheid. De energietransitie gaat daarom aanzienlijk verder dan alleen het verduurzamen van de energiebronnen; het gaat om ingrijpende veranderingen op systeemniveau. In dit document wordt een overzicht gegeven van deze systeemveranderingen, of beter gezegd, van de systeemintegratie-uitdagingen die voor de energietransitie nodig zijn. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van een ‘energiesysteem’.

We beginnen met een nadere beschrijving van een energiesysteem. Vervolgens besteden we aandacht aan drie aspecten:

  1. de verschillende systeemveranderingen;
  2. de onderlinge samenhang tussen deze veranderingen;
  3. de cruciale rol van systeemintegratie die er voor moet zorgen dat ook in de toekomst het energiesysteem betrouwbaar, veilig en betaalbaar blijft, met een breed draagvlak in de maatschappij.

Mogelijk doet u bij het lezen van dit stuk nieuwe inzichten of inspiratie op. Of zorgt het voor vragen. Laat het mij of een van de teamleden dan weten. Wij zijn u graag van dienst.

Mart van Bracht
Directeur Programma Systeemintegratie