Een energie holarchie - vervolg

Markt en business modellen
Een holarchisch concept is ook een model voor het gebruik van business modellen. Ook hier is het grote voordeel dat maatwerk mogelijk is, waarbij per holon of niveau in de holarchie ruimte kan worden gecreëerd voor lokale oplossingen die passen bij de specifieke situatie. Zo is een holarchisch model geschikt voor ‘PeertoPeer’ oplossingen en voor ‘transactive energy’.

Besluitvorming en regelgeving
Een holarchisch model is zeer geschikt voor inclusieve besluitvorming op maat. Ook hier zijn de specifieke configuratie van een holon en het hiërarchisch niveau van deze holon van belang. Zo kunnen verschillende vormen van zelfbestuur worden gebruikt. Een energie holarchie kan alleen functioneren met een helder pakket aan bevoegdheden en regels. Hierbij past een getrapt model waarbij verantwoorde lijkheden van breed op een hoog niveau in de holon hierarchie stapsgewijs naar smal op een lager hierarchisch niveau overgaat. De hiervoor noodzakelijke regelgeving is afgestemd op deze getrapte verantwoordelijkheid.

Met deze set aan bevoegdheden en regelgeving is volstrekt helder hoe ver autonoom handelen mogelijk is en het systeem voor controle en handhaving kan zorgen. Dit betekent ook dat bewoners, bedrijven en andere betrokkenen, binnen een nauw omschreven set aan randvoorwaarden, direct inspraak hebben over hun eigen energievoorziening.


Figuur 6. Getrapte verantwoordelijkheden in een holarchie.


‘Transactive Energy’ (TE) is een concept voor energie management. Met TE wordt de stroming en uitwisseling van energie binnen een energiesysteem gemanaged op basis van economische en marktgebaseerde waarden van energie waarbij individuele spelers (consumenten, bedrijven, traditionele spelers) actief kunnen handelen in energie.

Lees meer