Holarchie

De term ‘holarchie’ is bedacht door Arthur Koestler in zijn boek The Ghost in the Machine (1967). Een holarchie is een systeemmodel dat gebaseerd is op ‘holonen’ (Grieks: ὅλον, holon onzijdige vorm van ὅλος, holos ‘geheel’). Een holon is een entiteit die tegelijkertijd zelfstandig is én onderdeel van een geheel. Holonen zijn zelfstandige eenheden die een zekere mate van autonomie bezitten, maar tegelijkertijd ook onderhevig zijn aan controle vanuit een of meer hogere niveaus. Een holarchie is een hiërarchie van zelfregulerende holonen die op de eerste plaats functioneren als autonome gehelen (eventueel ondergeschikte holonen aansturend), op de tweede plaats als afhankelijke onderdelen in ondergeschiktheid aan controles van holonen op hogere niveaus en ten derde in coördinatie met hun lokale omgeving (zie figuur 1).


Figuur 1. Holarchie.


Een holarchie is een systeemconcept dat eigenschappen heeft van zowel een hierarchisch model, met vaste regels met grote betrouwbaarheid als een autonoom opererend multi-agent systeem met veel flexibiliteit.


Figuur 2. Hierarchie-Holarchie-Heterarchie