Noodzakelijke ontwikkelingen

“Om de kansen en effecten van holarchische systemen op de juiste waarde te schatten, zijn onderzoek en innovatie nodig”

De hiervoor geschetste ontwikkeling betekent dat oplossingen gevonden moeten worden voor een aantal belangrijke veranderingen. Omdat ‘alles met elkaar verbonden’ raakt en waar mogelijk flexibiliteit wordt benut, zijn energieconversie en opslagsystemen en demandrespons faciliteiten nodig die passen bij de juiste schaal en toepassing, Om alle duurzame bronnen te kunnen oogsten zijn bovendien efficiënte opweksystemen nodig.

Een grote opgave in de gehele energiewaardeketen is het digitaliseringproces. Dit betekent het smart maken van hardware, het inrichten van een datamanagement systeem, inclusief cyber security en privacy maatregelen en het ontwikkelen van adequate management en Control systemen, controle rooms inclusief algoritmes en AI.

Daarnaast zijn nieuwe business modellen nodig, bijvoorbeeld gebaseerd op transactive energy concepten, die in staat zijn om dit holarchisch systeem efficiënt te laten functioneren. Tot slot is een getrapt en gebalanceerd stelsel nodig van verantwoordelijkheden en regelgeving met hierbij passende besluitvormingsprocessen. Daarbij is er ruimte voor lokaal maatwerk.

Om de kansen en effecten van holarchische systemen op de juiste waarde te schatten, is onderzoek en innovatie nodig, inclusief experimenten in praktijksituaties. De Topsector Energie speelt hierin een faciliterende rol.