Voorwoord

De energietransitie verandert fundamenteel onze energiehuishouding. Deze veranderingen zijn niet alleen technisch van aard, maar hebben ook economische, beleidsmatige, ecologische en sociale dimensies. De ontwikkeling van het energiesysteem vraagt daarom om een integrale aanpak met een adequate vorm van regie. In deze notitie worden enkele gedachten en beelden over dit toekomstige energiesysteem gepresenteerd. Daarmee willen we partijen die zijn betrokken bij of verantwoordelijk voor de energietransitie inspireren. Inspireren en uitnodigen om met hun kennis, inzichten en expertise te komen tot innovatieve visies en integrale ontwikkelconcepten voor de transitie van ons energiesysteem van morgen.

Mart van Bracht
Directeur Programma Systeemintegratie