Het belang van Energy Hubs

Energy Hubs zijn de ‘toegangspoorten’ tot energie en op deze wijze bepalend voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Door het slim integreren van meerdere functies, krijgen Energy Hubs een brede economische en maatschappelijke rol. De omgeving van Energy Hubs worden daarbij aantrekkelijk als vestigingslocatie voor bedrijven of om te wonen. Het kiezen van locaties voor Energy Hubs vraagt dan ook een integrale aanpak en planning, waarbij naast energie verschillende andere functies worden meegenomen (zie Figuur 10). Energy Hubs kunnen zowel bij het publieke en/of het private domein behoren. Waar hierbij de optimale grens ligt, is onderwerp van nader onderzoek.


Figuur 10. Meerlagenmodel ruimtelijke inrichting.