Voorwoord

De energietransitie is een zeer ingrijpende, wereldwijde en veelomvattende uitdaging die onze energievoorziening en ons energiesysteem fundamenteel gaat veranderen. Het huidige systeem is zeer stabiel, veilig en betaalbaar en dat willen we graag zo houden. Het toekomstige, duurzame, energiesysteem is een geïntegreerd systeem dat energie gebruikt afkomstig uit verschillende bronnen. Daarbij spelen zogenaamde ‘Energy Hubs’ een belangrijke rol. Dit zijn knooppunten waar deelsystemen van verschillende energiedragers interconnecten en energie uitwisselen. Energy Hubs hebben ook een belangrijke maatschappelijke en economische betekenis. In deze notitie delen we onze visie, beelden en ideeën over Energy Hubs. Daarmee willen we partijen die betrokken zijn bij, of belangstelling hebben voor, Energy Hubs inspireren en uitnodigen om hun kennis, inzichten, ervaren knelpunten en ontwikkelvragen te delen. Daarbij is het doel om te komen tot een nationaal ontwikkelprogramma voor Energy Hubs.

Mart van Bracht
Directeur Programma Systeemintegratie