Verbondenheid Energy Hubs met andere systeemknooppunten

In een Energy Hub interacteert het energiesysteem met mobiliteit, logistieke, industriële en andere relevante ketens. Door deze slim te integreren ontstaan vele win-win situaties. Denkbaar zijn synergievoordelen vanuit technisch, infrastructureel, ruimtelijk, economisch en gebruikersperspectief. De mobiliteit Energy Hub in Figuur 7 zou kunnen worden geïntegreerd met een Mobiliteit Hub (zie Figuur 8), bijvoorbeeld aan de rand van een stad. Deze integratie is verbeeld in Figuur 9.

Automobilisten kunnen hier overstappen op openbaar vervoer, terwijl hun elektrische auto op een laadplein wordt opgeladen. Vrachtverkeer kan hier haar vracht overladen in duurzame kleinschalige voertuigen, die de vracht naar de exacte plaats van bestemming in een stad brengen (‘last mile transport’ én tevens hun batterijen en tanks vullen met elektriciteit en/of brandstoffen. Deze Hub heeft hierdoor een dubbele functie: laagdrempelige toegang tot verschillende transport en vervoersmogelijkheden en een bijdrage leveren aan een efficiënte en flexibele energievoorziening.


Figuur 8. Mobiliteit Hub.

Figuur 9. Integratie Mobiliteit Hub met Energy Hub.