Hoe verandert het energiesysteem in Nederland - vervolg

Figuur 6. Het technisch energiesysteem wordt steeds complexer.

Dit brengt ons bij een andere belangrijke ontwikkeling, namelijk de (onzekere) snelheden waarmee energietechnologie├źn zich ontwikkelen en innoveren. We zijn de afgelopen jaren positief verrast door de technologische ontwikkeling van wind op zee. Dit zou zich ook bij andere energie technologie├źn kunnen voordoen (bijvoorbeeld zon PV). Een dominante rol hierbij speelt digitalisering. Deze ontwikkeling zet verschillende innovaties in gang, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen op het vlak van bijvoorbeeld privacy en security.

Beleid en planvorming
Op 28 juni 2019 heeft het Kabinet het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd. Sinds februari 2018 hebben meer dan 100 partijen gewerkt aan een pakket aan voorstellen waarmee, voor verschillende sectoren, het CO2-reductiedoel in 2030 (49% reductie t.o.v. 1990) en 2050 (nagenoeg nul) gerealiseerd kan worden.


Figuur 7. Hoofdlijnen Energieakkoord.